Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Skatteliste 2018 til offentleg ettersyn

Oppretta: 28.02.2018 – Sist oppdatert 28.02.2018

Kommunestyret vedtok vidareføring av eigedomsskatt for 2018 i kommunestyre 20. desember 2017.  Med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein eigedomsskatteliste ut til offentleg ettersyn i perioden 28. februar – 21. mars. Lista viser alle skattlagde faste eigedomar i kommunen, med gards-, bruks-, seksjon- og festenummer, takst, eventuelt botnfrådrag, skattesatsar og kor stor den utskrivne skatten for kvar eigedom er.

Skattelista finn du her. 

Klage over eigedomsskatteetaksten kan fremjast kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomskatten, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år, jfr. § 19 i eigedomsskattelova. 
Klagen skal vera skriftleg og vert å senda Fitjar kommune v/Eigedomsskattekontoret, Pb. 83, 5418 Fitjar innan 6 veker frå kunngjeringstidspunkt.   

Kontakt oss