Heimekontorløysinga er under arbeid, derfor er nettsida tatt ned.

Du kan installere "VPN-Klient" (som er det same som heimekontor) via "Programvaresenter" på maskinen din.

Treng du hjelp med å installere klienten kan du sende ein e-post til oss på IT-avdelinga - support@fitjar.kommune.no