Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

HELSESTASJONEN OG SKULEHELSETENESTA

 

 Om Fitjar Helsestasjon

Fitjar Helsestasjon held til i "Havnahuset".

Adressa er: Gamle Havnavegen 23, 5419 Fitjar.

Ope måndag - fredag kl. 08.30 - 15.00 (med atterhald om endringar).

Oppgåvene til jordmor- og helsesøstertenesta i Fitjar kommune er særleg knytt til helsefremjande og førebyggjande arbeid.

Helsesøstertenesta driv førebyggjande arbeid, og det skal vera låg terskel for å kontakta oss. Me svarar på spørsmål og gjev råd og rettleiing. Time for faste kontrollar og vaksinering må tingast på førehand.

Helsestasjon for ungdom er ope for "drop in" onsdagar kl. 13-15 (jf. skuleruta).

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødd 1991 - 1996  

Er du fødd mellom 1991 – 1996 og enno ikkje har vaksinert deg mot HPV?
Alle kvinner fødd 1991 og seinare får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Folkehelsa tilrår vaksina til unge kvinner for å førebyggje livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft som følgje av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanlegaste seksuelt overførbare infeksjonen i verda. Dei fleste som er seksuelt aktive blir smitta i løpet av livet, dei fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarleg og går over av seg sjølv, men nokre får ei vedvarande infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Kvart år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 døyr av sjukdomen. Vaksina kan gje vern sjølv om ein har debutert seksuelt.

HPV-vaksina har vore ein del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse sidan 2009. Frå hausten 2016 kan uvaksinerte kvinner fødd 1991 og seinare også få tilbod om gratis HPV-vaksine. Tilbodet er midlertidig og varar i ein toårsperiode. Vaksinasjonen består av tre vaksinedosar gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startast opp innen utgangen av 2018. 

Dersom du ynskjer meir informasjon eller vil melde interesse for vaksina, ta kontakt med oss ved Fitjar Helsestasjon, tlf: 48048730/53458607 eller e-post: liol@fitjar.kommune.no

De kan og lese meir om HPV og HPV-vaksina på nettsida til Folkehelseinstituttet:  www.fhi.no/hpv-vaksine

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon for helsestasjonstenesta:

Helsestasjonen

Hovudnummer for timeavtale, spørsmål eller andre henvendingar: 48 04 87 30

Helsesøster: Bjørg E-post: bjto@fitjar.kommune.no

Helsesøster-student & Jordmor: Kristine E-post: krbj@fitjar.kommune.no

Jordmor: Annbjørg  Tlf: 534 58609 (tysdagar & nokre torsdagar). E-post: antv@fitjar.kommune.no  

Kontaktinformasjon til andre tilsette på helsestasjonen:

Leiande helsesøster: Linn Therese Olaussen

Tlf: 91 52 48 32  E-post: liol@fitjar.kommune.no

Psykisk helsearbeidar: Elin Sofie

Tlf: 958 02405. (ikkje måndag) E-post:elka@fitjar.kommune.no

Kontaktinformasjon for skulehelsetenesta:

Rimbareid Barne- og ungdomsskule: Helsesøster Inger Ragnhild

Tlf: 901 75238. E-post: inrb@fitjar.kommune.no

Øvrebygda og Selevik skule: Helsesøster Inger Ragnhild

Tlf: 901 75238. E-post: inrb@fitjar.kommune.no

Fitjar Vidaregåande skule: Leiande helsesøster Linn Therese

Tlf: 915 24832. E-post: liol@fitjar.kommune.no

På Folkehelseinstituttet sin nettstad, www.fhi.no, kan ein lese meir om vaksiner, sjølvbetjeningstenesta Mine Vaksiner, og reisevaksiner. 

Prisliste for reisevaksine finn du her 

Ny publikumsteneste om vaksiner

Den 1. desember lanserer Folkehelseinstituttet ei ny sjølvbetjingsteneste på nettet - Mine Vaksiner.  Tenesta vil gje publikum ei oversikt over kva vaksiner som er registrert på dei sjølv og deira born under 16 år.  Ein kan også skrive ut eit internasjonalt vaksinasjonskort.

Mine Vaksiner blei til etter eit initiativ frå Helse- og omsorgsdepartementet i 2010.  Initativet kom i samband med oppretting av den nasjonale helseportalen www.helsenorge.no .  Under www.helsenorge.no/selvbetjening vil publikum få samla tilgjenge til fleire elektroniske tenester, slik som bytte av fastlege, få oversikt over eigne elekotroniske reseptar og altså no vaksinasjonar.  Mine Vaksiner kan også nåast direkte på www.fhi.no/minevaksiner

Desse vaksinene er registrert og visast i Mine Vaksiner:

  • Barnevaksiner:  alle som er født i 1995 og seinare vil finne barnevaksinene sine.  I 2011 vil det sei alle som er under 15 - 16 år.
  • Reisevaksiner som er tekne i 2011 og seinare.  Gjeld alle aldersgrupper.
  • Pandemivaksine (svineinfluensa) som vart gitt i 2009 og seinare.  Gjeld alle aldersgrupper.
  • Dersom du kjem frå eit av prøvefylka; Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Hordaland, og er født i 1976 og seinare, kan du finne både barnevaksiner og andre registrerte vaksiner.  I 2011 vil dette sei aldersgruppa under 34-35 år.

For å få tilgang til tenesta, treng du ein elektronisk ID på høgaste sikkerhetsnivå, det vil sei eit smartkort i form av BuypassID (Norsk Tipping) eller sikker USB-pinne i form av Comfides e-ID.  Informasjon om dette finn du på Helse Norge sine nettsider.

 

Kontakt oss