Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Ny kunnskapsbase om psykisk helsearbeid

Oppretta: 03.11.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) lanserte 20 Oktober 2010 kunnskapsbasen "psykiskhelsearbeid.no".
Den nye nettstaden skal vera eit nyttig verktøy for alle som jobbar med- eller er interesserte i psykisk helsearbeid.

 

Psykiskhelsearbeid.no er ein kunnskapsarena, med eit bredt spekter av artiklar, alt frå forskningsartiklar til gode praksisdømer.

- "I valget av artikler har vi lagt vekt på relevans og nytteverdi for fagfolk som arbeider i det psykiske helsearbeidet. Fra å være et fagfelt dominert av institusjonstenkning og tradisjonell behandling, har det i løpet av opptrappingsplanen vokst fram praksiser og nytt tankegods om hva som er god hjelp og behandling. Det er dette vi særlig vil løfte fram", seier fagredaktør Arve Almvik.

Psykisk helsearbeid er eit vidt felt, og så langt er stoffet gruppert i om lag 50 ulike tema.

Basen skal også vera ein møteplass med moglegheit til å danna nettverk, skriva sjølv og kommunisera med andre.

- "Vi ønsker også at den skal være en inspirasjonskilde hvor en både kan  finne ny kunnskap og lære av hverandre og dele erfaringer fra egen arbeidshverdag", seier Almvik.

 

Brukervennlighet
Det er IT-selskapet Kantega som har utvikla basen i tett samarbeid med NAPHA. I utviklinga er det lagt stor vekt på brukerinvolvering og brukervennligheit. Det betyr i praksis at det underveis er gjennomført fleire testar for å sjekka ut om innhald, design og oppbygging fungerer slik det er tenkt. I alt har over 70 personar frå målgruppa vert involvert i ulike testar som har gitt nyttige tilbakemeldinger i utviklingsprosessen.
– "Her har brukerinvolvering virkelig blitt tatt på alvor", seierr gruppeledar i Kantega, Kristin Wulff. 

 

Kontinuerlig arbeid
Å fylla basen er eit langsiktig og kontinuerleg arbeid. Når den no lanseres vil det vera mykje stoff på nokre områder, og mindre på andre.
- "Det vil komme mer etter hvert", seier Almvik.
I basen er det lagt opp til at alle som registrerer seg som brukara av basen har moglegheit til å skriva ein artikkel som vises for alle andre brukara.
- "Det gjøres mye bra psykisk helsearbeid som er ukjent for omtrent alle utenfor det bestemte tiltaket eller den aktuelle kommunen. Vi ønsker at mange flere skal få kjennskap til de gode eksemplene.  Derfor har vi lagt til rette for en lav terskel og håper på mange bidrag og eksempler".

 

Vær aktiv
Almvik oppfordrar alle til å bli aktive brukara. Gå inn og gjør deg kjent, lag deg ein profil, skriv artiklar, følg med og sei di mening. Bruk tips oss-funksjonen ! Då bidrar du til å gjera basen så god som DU ynskjer at den skal vera. Du har store moglegheiter til å påvirke viss du vil!

 

Målet er å skapa eit verktøy som er nyttig og lett å bruka.

Link til basen:
www.psykiskhelsearbeid.no

Link til NAPHA

http://www.napha.no/naphaweb

Kontakt oss