Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kommunestyre- og fylkestingsval 2019

Valdagen er fastsett til måndag 9. september 2019. 

Røystelokalet for heile kommunen er Fitjar kultur- og idrettsbygg.

 

GODKJENDE LISTEFORSLAG TIL KOMMUNESTYREVALET 2019

Valstyret godkjende i møte 15.05.19 listeforslag frå følgjande parti:

Arbeidarpartiet
Framstegspartiet
Høgre
Kristeleg folkeparti
Senterpartiet

Listene kan du sjå her - Dei er lagde ut til offentleg ettersyn i kundetorget i rådhuset, og på Fitjar folkebibliotek.

 

Nyttig informasjon om valet 2019 er å finna på https://valg.no/nn-NO

 

FØREHANDSRØYSTING

Dersom du ikkje har høve til å røysta under ordinær førehandsrøysting og heller ikkje på valdagen, kan du røysta på rådhuset f.o.m. 1. juli og fram til 9. august (tidleg røysting)

Den ordinære førehandsrøystinga tek til måndag 12. august, og vil gå føre seg på rådhuset. Nærare informasjon om opningstider vert annonsert.

 

UTLEGGINGSMANNTALET

For å kunna røysta, må du vera innført i manntalet. Utleggingsmanntalet vert lagt ut til ettersyn i midten av juli, i kundetorget på Fitjar rådhus og på Fitjar folkebibliotek. Dersom du meiner du er uriktig oppført, kan du krevje at valstyret i kommunen rettar feilen. Eit slikt krav må vere skriftleg og grunngjeve. 

Det er folkeregisteret som vert lagt til grunn for manntalet. Alle røysteføre personar skal manntalsførast i den kommunen dei var busett pr. 30. juni i valåret.

Krav om retting i manntalet sendast til Fitjar valstyre, Pb. 83, 5418 Fitjar, eller epost: fitjar@fitjar.kommune.no 

 

Denne sida vert fortløpande oppdatert med informasjon om valet.

 

Kontakt oss