Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kommunestyre- og fylkestingsval 2019

Valdagen er fastsett til måndag 9. september 2019. 

Røystelokalet for heile kommunen er Fitjar kultur- og idrettsbygg.

 

GODKJENDE LISTEFORSLAG TIL KOMMUNESTYREVALET 2019

Valstyret godkjende i møte 15.05.19 listeforslag frå følgjande parti:

Arbeidarpartiet
Framstegspartiet
Høgre
Kristeleg folkeparti
Senterpartiet

Listene kan du sjå her - Dei er lagde ut til offentleg ettersyn i kundetorget i rådhuset, og på Fitjar folkebibliotek.

Klage med krav om endringar av valstyret sitt vedtak om å godkjenne eller forkaste eit listeforslag, må setjast fram skriftleg innan sju dagar frå offentleggjering av overskriftene på dei godkjende vallistene - jf. valgloven § 6-8.

Klage må sendast skriftleg, innan 31.mai 2019, til:

Valstyret i Fitjar kommune
Postboks 83
5418 Fitjar

eller epost fitjar@fitjar.kommune.no

 

Denne sida vert fortløpande oppdatert med informasjon om valet.

 

Informasjon om valet 2019 er å finna på www.valg.no

Kontakt oss