Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Høyring - lokal forskrift for tildeling av plass i sjukeheim

Oppretta: 07.04.2017 – Sist oppdatert 07.04.2017

Utval for Oppvekst og omsorg vedtok i møte 04.04.2017 å leggja ut på høyring  sak PS 13/17 - Forslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad i Fitjar kommune.

 

Saka ligg ute til høyring i perioden 07.04.2017 - 05.05.2017.  Eventuelle merknader ver å senda Fitjar kommune. Pb. 83, 5418 Fitjar, evnt. fitjar@fitjar.kommune.no innan høyringsfristen.

Sak PS 13/17 finn du her

Høyringsdokumentet finn du her

Kontakt oss