Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Ny oppstartsmelding/høyringsrunde av revidert planprogram for områderegulering av Fitjar sentrum

Oppretta: 13.03.2020 – Sist oppdatert 13.03.2020

Formannskapet vedtok i møte 28.01.2020 å utvida planområdet for ny reguleringsplan for Fitjar sentrum mot vest til også å omfatta Hegraneset, og kommunestyret vedtok i møte 26.02.2010 å be om at det vert arbeida med ny brannstasjon på gnr 65, bnr 6 innanfor planområdet for ny sentrumsplan. 

Planprogrammet vert difor sent på ny høyring.

Planprogrammet finn du her
Oppstartsmeldinga finn du her

Les meir

Kontakt oss