Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Offentleg ettersyn - Søknad om endra areal og biomasse på lokalitet Dyrholmen Vest

Oppretta: 12.07.2018 – Sist oppdatert 12.07.2018

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til å produsere 1560 tonn biomasse av laks og aure på lokalitet 32157 Dyrholmen Vest, samt utvide arealet og flytte anlegget mot sør. Anlegget vil ligge innanfor areal til akvakultur i Fitjar sin kommuneplan.

Les meir

Høyringsutkast til skulebruksplan

Oppretta: 19.06.2018 – Sist oppdatert 22.06.2018

Utval for oppvekst og omsorg vedtok i møte 12. juni, sak PS 34/18 å leggje høyringsutkast til skulebruksplan for Fitjar kommune 2019 – 2023 ut til offentleg høyring.

Høyringsperioden er 25. juni – 17. september 2018.

Les meir

Høyring: Planstrategi 2016-2019

Oppretta: 14.06.2018 – Sist oppdatert 14.06.2018

Formannskapet vedtok den 13.06.2018 i sak PS 50/18 å leggja på høyring Planstrategi 2016-2019 for Fitjar kommune.

Les meir

Kontakt oss