Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Melding om oppstart av planarbeid

Oppretta: 04.01.2019 – Sist oppdatert 04.01.2019

I samsvar med plan- og bygningslova § 4-1  vert det med dette varsla oppstart av arbeid med kommunedelplan for vassforsyning, avløpshandtering og vassmiljø 2020 – 2030 for Fitjar kommune.

Planprogrammet ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 7. januar – 18. februar.  Planprogrammet finn du her og i Kundetorget på rådhuset

Eventuelle merknader til planarbeidet vert å senda Norconsult AS, v/Ingrid Vatne, Postboks 1199, 5811 Bergen,  ingrid.vatne@norconsult.no innan 18. februar.

Kontakt oss