Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Melding om oppstart av områdereguleringsplan for Fitjar sentrum

Oppretta: 28.10.2019 – Sist oppdatert 28.10.2019

I medhald av plan og bygningslova § 12-8 vert det gjeve melding om at Fitjar kommune set igong arbeid med områderegulering av Fitjar sentrum, omlag frå avkøyringa Hegranesvegen i vest til og med Fitjar kultur- og idrettsbygg i aust. 

Formannskapet vedtok i SAK 60/19 i møte 25.09.2019 å starta opp planarbeidet i tråd med vedtak i kommunestyret 19.12.2018 og plan- og bygningslova  § 12-8.  Planprogram vil verta sendt ut på høyring i oktober 2019,  i tråd med plan- og bygningslova § 4-1. 

Fitjar kommune vil vurdera å innføra mellombels forbod mot tiltak innanfor planområdet i tråd med pbl §13-1 fram til endeleg vedteken plan.

Les meir

Kontakt oss