Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Offentleg ettersyn - Søknad om auka biomasse på lokalitet Storevikholmen - Sjøtroll Havbruk AS

Oppretta: 14.09.2017 – Sist oppdatert 14.09.2017

Sjøtroll Havbruks AS søkjer om auka tillaten biomasse i anlegg for oppdrett av laks og aure på Storevikholmen i fitjar kommune.
Søknaden gjeld utviding av maksimalt tillaten biomasse frå 2340 tonn til 3120 tonn i eksisterande anlegg

Sjøtroll Havbruk AS, org nr. 929363833, søkjer om auka tillaten biomasse i anlegg for oppdrett av laks og aure på lokalitet 11492 Storevikholmen i fitjar kommune.
Søknaden gjeld utviding av maksimalt tillaten biomasse frå 2340 tonn til 3120 tonn i eksisternade annlegg.

Hordaland Fylkeskommunes brev til Fitjar kommune datert 07.09.2017 brev

Søknad

Kart

Miljøundersøkelse type B

Miljømål 2016 Storevikholmen

Spørsmål til søknaden kan rettast til Stord-Fitjar Miljø- og Landbrukskontor ved Kari Rydland
Innspel og merknader til søknaden skal sendast innan 13.10.2017 til:

Fitjar Kommune v/SFLMK
Postboks 83
5418 Fitjar

Eller på e-post til: fitjar@fitjar.kommune.no

Kontakt oss