Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Stadfesting reguleringsplan Kjærelva

Oppretta: 27.11.2014 – Sist oppdatert 19.06.2015

Det vert med dette kunngjort at detaljreguleringsplan for Kvedno-Kjærelva næring og veg mm. gnr. 61/12 m/fl.  vart stadfesta av Fitjar kommunestyre i sak KS-62/14 den 11.11.2014.  

Vedtaket er fatta med heimel i Plan- og bygningslova si § 12-12. Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast etter reglane i Plan- og bygningslova si § 1-9 og Forvaltningslova si § 28. Eventuell grunngjeven klage vert å senda Fitjar kommune Postboks 83, 5418 Fitjar innan 23.12.2014. Eventuelt krav om erstatning må fremjast innan 3 år, jfr. Plan- og bygningslova § 15-3.

Stadfestingsvedtak
Reguleringsføresegner
Reguleringskart
Planomtale med ROS-analyse

Kontakt oss