Hopp til innhold Hopp til søk

Informasjonsskriv frå SFLMK desember 2008.

Informasjonsskriv frå SFLMK desember 2008.

Oppretta: 22.12.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor sendte i desember ut informasjonsskriv nr 2 2008 til gardbrukarar m fl. i Stord og Fitjar. Her finn du informasjon om avløysartilskot, Kulturlandskapsmidlar i 2008, div info om kurs, nytt frå skogen, info om hjortejakta 2008 og ei oversikt over dei tilsette og deira oppgåver.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar – offentleg ettersyn

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar – offentleg ettersyn

Oppretta: 10.07.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Framlegg til forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar er lagt ut til offentleg ettersyn med merknadsfrist 30. august.

 

Offentleg ettersyn

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker (PM/FUP) vedtok i møte 4. Juni PS 60/08, å leggja framlegg til Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar, ut til offentleg ettersyn.

 

Plandokument:

Saksprotokoll PS 60/08

Framlegg til lokal forskrift

Kart i M 1: 50 000

 

Saksdokumenta kan sjåast i kundetorga i rådhusa på Stord og i Fitjar.

 

Merknader:

Eventuelle merknader kan sendast til:

 

 

 

 

 

 

 

Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor

Postboks 83

5418 Fitjar

 

Merknadsfrist:

30. august 2008

Kontakt oss