Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Informasjon frå Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor

Fjerning av Sitkagran i Fitjarøyane

Prosjektplan Sitkagran finn du her:

Prosjektplan samordna uttak av Sitkagran finn du her: 

Kjøp og sal av landbrukseigedomar

Statens landbruksforvaltning (SLF) har laga ei oversikt over kva ein må tenkje på ved kjøp og sal av landbrukseigedommar, denne finn du her.

Landbruksplan for Stord og Fitjar

Landbruksplan for Stord og Fitjar 2005-2015 vart vedteken av Fitjar kommunestyre 28.sept 2005 og Stord kommunestyre 29. sept 2005. 

Dyrevernnemd

Link til "Dyrevernnemda for Sunnhordland" og "Instruks for dyrevernnemdene".

Informasjonskriv frå Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor

Oppretta: 18.04.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Informasjonskriv frå Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor finn du her

Les meir

Faktaark frå Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor Tema: Rydlandssago

Faktaark frå Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor Tema: Rydlandssago

Oppretta: 13.02.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontoret har utarbeida et faktaark om Rydlandssaga. Dette etter ønske fra lokalbefolkninga. Faktaarket innheld m.a. Kjenneteikn, Historikk, og informasjon om friluftsliv i området.

Les meir

Kontakt oss