Hopp til innhold Hopp til søk

Slåsting blant ungdommar

Oppretta: 16.11.2018 – Sist oppdatert 16.11.2018

Viser til stort medieoppslag i lokalpressa i dag.  Fitjar kommune vel å gå ut til alle i bygda med et brev som har blitt sendt ut til ungdomsskular og vidaregåande skular frå politiet angåande avtalt slåsting blant ungdommar i distriktet. Truleg kan også eit fåtal ungdomar frå Fitjar vera involvert i dette nye fenomenet.  Ved Rimbareid skule vert saka teken opp med ungdomane i dag for å kartleggja, avdekka og førebyggja slike hendingar. Det er ei viktig oppfordring til foreldra om at dei snakkar med ungdomane sine  om denne utviklinga.  Ungdomane må bevisstgjerast deira ansvar i høve til å melda ifrå dersom det vert avtala planlagde slåstkampar.

Brevet frå Politiet kan du lese her.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Betre mobildekning

Oppretta: 03.01.2017 – Sist oppdatert 03.01.2017

Nokre område i Fitjar har framleis dårleg mobiltelefonidekning, både utandørs og innandørs. Ny teknologi frå mobiltelefonileverandørane kan gje deg betre dekning.

 

Dei to store mobiltelefonileverandørane Telenor og Telia, har begge kome med ny teknologi som gjer det mogleg å bruka 4G-nettet til taleanrop. Det same har fleire av dei mindre leverandørane. Har du ein nyare telefon kan dette enkelt gje betre dekning. Du må sjølv aktivera tenesta i mobiltelefonen.

 

Les meir om:

- Telenor 4G-tale

 

- Telia 4G-tale

 

Telenor har i tillegg lansert WiFi Tale, ei teneste som gjer at du kan sende og motta taleanrop via det trådlause nettet du har heime.

 

Les meir om:

 

- Telenor WiFi tale

Kontakt oss