Hopp til innhold Hopp til søk

Slåsting blant ungdommar

Oppretta: 16.11.2018 – Sist oppdatert 16.11.2018

Viser til stort medieoppslag i lokalpressa i dag.  Fitjar kommune vel å gå ut til alle i bygda med et brev som har blitt sendt ut til ungdomsskular og vidaregåande skular frå politiet angåande avtalt slåsting blant ungdommar i distriktet. Truleg kan også eit fåtal ungdomar frå Fitjar vera involvert i dette nye fenomenet.  Ved Rimbareid skule vert saka teken opp med ungdomane i dag for å kartleggja, avdekka og førebyggja slike hendingar. Det er ei viktig oppfordring til foreldra om at dei snakkar med ungdomane sine  om denne utviklinga.  Ungdomane må bevisstgjerast deira ansvar i høve til å melda ifrå dersom det vert avtala planlagde slåstkampar.

Brevet frå Politiet kan du lese her.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Busetting av flyktningar i Fitjar

Oppretta: 02.06.2015 – Sist oppdatert 15.06.2015

Fitjar kommune har vedteke å busetja 30 – 32 flyktningar i åra 2015 – 2017.  

Busetting av flyktningar i Norge

Norge har forplikta seg til å hjelpa på ulike kriser i verda. På verdsbasis er over 16 000 000 menneske på flukt frå ulike kriser. Av desse har Norge forplikta seg til å ta i mot om lag 10 000. Det er eit relativt lågt tal.
I Norge er det frivillig for kommunane å busetta flyktningar og det er såleis dei folkevalte i kvar kommune som tek avgjerd om kor mange som skal busettast i ein kommune.

Flyktiningar til Fitjar

Ein har lagt opp til at det skal koma 16 flyktningar i 2015 og 15 flyktningar i 2016. Flyktningane som kjem til Fitjar er ikkje asylsøkjarar, men menneske som har fått innvilga opphald.

Om du lurer på noko meir er dei to tilsette i flyktningtenesta glad for å kunna gje meir informasjon:

Mette  Hauge tlf 47419988 mhau@fitjar.kommune.no

Kristin Skare tlf 95750151

krsk@fitjar.kommune.no

Kontakt oss