Hopp til innhold Hopp til søk

Slåsting blant ungdommar

Oppretta: 16.11.2018 – Sist oppdatert 16.11.2018

Viser til stort medieoppslag i lokalpressa i dag.  Fitjar kommune vel å gå ut til alle i bygda med et brev som har blitt sendt ut til ungdomsskular og vidaregåande skular frå politiet angåande avtalt slåsting blant ungdommar i distriktet. Truleg kan også eit fåtal ungdomar frå Fitjar vera involvert i dette nye fenomenet.  Ved Rimbareid skule vert saka teken opp med ungdomane i dag for å kartleggja, avdekka og førebyggja slike hendingar. Det er ei viktig oppfordring til foreldra om at dei snakkar med ungdomane sine  om denne utviklinga.  Ungdomane må bevisstgjerast deira ansvar i høve til å melda ifrå dersom det vert avtala planlagde slåstkampar.

Brevet frå Politiet kan du lese her.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Etablerarkurs

Oppretta: 05.02.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Hordaland fylkeskommune
og næringsaktørane i Sunnhordland (Team Sunnhordland)
ynskje å gje deg ein best mogleg start som næringsdrivande og
inviterer deg til ulike etablerar kurs i 2012.
http://www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no/no/sider/Naeringsutvikling/Etablerarkurs_/

 

Kontakt oss