Hopp til innhold Hopp til søk

INFLUENSA- OG PNEUMOKOKKVAKSINASJON I FITJAR KOMMUNE

Oppretta: 09.11.2018 – Sist oppdatert 12.11.2018

Her er informasjon om vaksiner. Kvar og kortid ein kan få dei, og kven som kjem inn under risikogruppene.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Fagdag om barn og unge sin medverknad i samfunnet

Oppretta: 31.03.2014 – Sist oppdatert 31.03.2014

Sunnhordland folkehelseforum ynskjer velkommen til fagdag. Temaet er barn og unge sin medverknad i utvikling av samfunnet.

 

 

Sunnhordland folkehelseforum ønskjer å setje fokus på medverknad som ein ressurs for folkehelsa, og for samfunnsutviklinga generelt. Målgruppa for fagdagen er administrativ og politisk leiing i kommunane og dei som jobbar med plan- og utviklingsarbeid, saman med skuleleiing, tilsette i skulen, elev- og ungdomsrådsrepresentantar, barnerepresentantar, foreldreutval, folkehelseaktørar og andre interesserte.

 

 

Meir info om fagdag finn du her 

Kontakt oss