Hopp til innhold Hopp til søk

Slåsting blant ungdommar

Oppretta: 16.11.2018 – Sist oppdatert 16.11.2018

Viser til stort medieoppslag i lokalpressa i dag.  Fitjar kommune vel å gå ut til alle i bygda med et brev som har blitt sendt ut til ungdomsskular og vidaregåande skular frå politiet angåande avtalt slåsting blant ungdommar i distriktet. Truleg kan også eit fåtal ungdomar frå Fitjar vera involvert i dette nye fenomenet.  Ved Rimbareid skule vert saka teken opp med ungdomane i dag for å kartleggja, avdekka og førebyggja slike hendingar. Det er ei viktig oppfordring til foreldra om at dei snakkar med ungdomane sine  om denne utviklinga.  Ungdomane må bevisstgjerast deira ansvar i høve til å melda ifrå dersom det vert avtala planlagde slåstkampar.

Brevet frå Politiet kan du lese her.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Fitjar Legekontor - Problem med telefonsystemet

Oppretta: 07.09.2018 – Sist oppdatert 11.09.2018

Telenor har feil på telenettet sitt, noko som medførter problemer med å nå legesenteret på telefon.  Telefonhenvendingar vert vidarekopla til mobiltelefon.  Dette medførar at kø-ordninga er ute av drift.   Ved opptattsignal  - prøv igjen !   Leverandøren jobbar med å retta opp problemet. 

Kontakt oss