Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar
Ung bonde 2018 Hordaland

Ung bonde 2018 Hordaland

Oppretta: 14.09.2018 – Sist oppdatert 14.09.2018

Sett av helga og bli med på ei samling der du møter andre som òg vil vere matprodusentar. Deltakarar under 35 blir prioritert. Arrangørane oppfordrar par til å delta.Arrangmentet startar fredag 19....

Les meir

Søknadsfrist for spelemidlane 2019 er 15. oktober 2018.

Søknadsfrist for spelemidlane 2019 er 15. oktober 2018.

Oppretta: 14.09.2018 – Sist oppdatert 14.09.2018

Ta gjerne konatakt med kulturkontoret i Fitjar kommune på førehand for rettleiing til den eletroniske søknaden.

Les meir

Tilskot til lågterskel fysisk aktivitet for born og ungdom

Oppretta: 29.06.2018 – Sist oppdatert 08.08.2018

Kommunar og frivillige organisasjonar kan søkje på denne felles tilskotsordninga for tiltak innan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for barn og unge. Det vert lyst ut 375 000 kr i ny søknadsr...

Les meir

Chat for barn og ungdom

Chat for barn og ungdom

Oppretta: 24.05.2018 – Sist oppdatert 24.05.2018

PIO-senteret har nylig åpnet en chat for barn og ungdom: «Noen på hjertet?». Chatten er for personer opp til 25 år, som har utfordringer eller bekymringer rundt sykdom hos noen nær dem. På chatten ...

Les meir

Smil-midlar

Smil-midlar

Oppretta: 04.05.2018 – Sist oppdatert 04.05.2018

Ved ordninga ”Særskilde miljøtilskot i jordbruket” kan det bl.a søkjast om tilskot til: Istandsetting av kulturlandskap eller område med spesielt biologisk mangfald Istandsetting og tilretteleg...

Les meir

Pressemelding frå Flexit - tilbakekaller baderomsvifte

Pressemelding frå Flexit - tilbakekaller baderomsvifte

Oppretta: 27.04.2018 – Sist oppdatert 27.04.2018

Flexit tiltakekaller eldre versjoner av baderomsviften "Silent Eco".  Berørte vil få erstatta produktet med ein ny modell.  

Les meir

Bli med å halde Fitjar reint!

Bli med å halde Fitjar reint!

Oppretta: 19.04.2018 – Sist oppdatert 20.04.2018

Fitjar kommune oppmodar innbyggarane om å engasjere seg i rydding av strender og nærområde. Det fins ulike ordningar der ein mellom anna kan få  info om kor ein skal kvitte seg med avfallet. Det fi...

Les meir

Folkehelseundersøkinga i Hordaland 2018

Folkehelseundersøkinga i Hordaland 2018

Oppretta: 10.04.2018 – Sist oppdatert 10.04.2018

Korleis har du det og korleis trivst du i nærmiljøet ditt? Dette er noko av det om lag 70 000 hordalendingar blir spurde om i den største folkehelseundersøkinga som er gjennomført i Hordaland.  I ...

Les meir

Gå til alle nyhende

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Oppretta: 19.05.2017 – Sist oppdatert 19.05.2017

Aktivitetsområdet ved rådhuset er klart til å takast i bruk. I tida framover vil det kome på plass fleire aktivitetsaparat. Mellom anna fleire hinderløypeaparat og ein trmapoline nedfelt i bakken.

Les meir

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Oppretta: 19.05.2017 – Sist oppdatert 19.05.2017

Aktivitetsområdet ved rådhuset kan takast i bruk. I tida framover vil det komme fleire aktivitetsaparat. Mellom anna ein trampoline som er nedfelt i bakken.

Les meir

Kontakt oss