Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar

Nytt norskkurs for arbeidsinnvandrarar og andre interesserte

Oppretta: 12.09.2017 – Sist oppdatert 12.09.2017

Dersom det er interesse for det startar me opp med eit nytt norskopplæringskurs i september. Kurset vil gå føre seg på Rimbareid skule.

Les meir

Forvaltningsplan for hjort i Stord og Fitjar

Oppretta: 08.09.2017 – Sist oppdatert 08.09.2017

Utval for plan og miljø i Fitjar kommune og Komite for næring, miljø og kultur i Stord kommune har vedteke å leggja Forvaltningsplan for hjort i Stord og Fitjar 2017-2018 ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Rådmann (ID 449)

Oppretta: 06.09.2017 – Sist oppdatert 11.09.2017

Fitjar kommune søkjer ein nytenkjande og inkluderande rådmann, som kan leia kommunen vidare gjennom tydeleg samfunnsutvikling, økonomistyring og smart tenesteyting.

Les meir

Sunnhordlandstreff

Sunnhordlandstreff

Oppretta: 29.08.2017 – Sist oppdatert 29.08.2017

Knyt kontaktar med framtidige arbeidsgjevarar og oppdater deg på kva som skjer i Sunnhordland! 13. september står hyggjelege folk frå bedrifter og kommunar i Sunnhordland klare til å ta imot deg i ...

Les meir

Fitjar kommune skårer høgt i Dagen Næringsliv sitt

Fitjar kommune skårer høgt i Dagen Næringsliv sitt "Kommune NM"

Oppretta: 10.08.2017 – Sist oppdatert 10.08.2017

Kommune-NM er ei kåring av Norge sine mest bærekraftige og attraktive kommunar. I løpet av dei neste vekene vil Dagens Næringsliv publisere ei rekkje artiklar og reportasjar basert på undersøkelsen...

Les meir

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødd 1991-1996

Oppretta: 11.07.2017 – Sist oppdatert 11.07.2017

Er du fødd mellom 1991 – 1996 og enno ikkje har vaksinert deg mot HPV? Kanskje er du heime på sommarferie? Nytt sjansen no, og ta kontakt med Fitjar helsestasjon!

Les meir

Lokal forskrift for tildeling av plass i sjukeheim mv.

Oppretta: 29.06.2017 – Sist oppdatert 29.06.2017

Kommunestyret vedtok i møte 21.06.2017 lokal forskrift om rett til plass i sjukeheim.

Les meir

Årsmelding for Fitjar kommune 2016

Oppretta: 23.06.2017 – Sist oppdatert 23.06.2017

Årsmelding for Fitjar kommune var handsama i Fitjar kommunestyre 21. juni 2017. 

Les meir

Gå til alle nyhende

Offentleg ettersyn - Søknad om auka biomasse på lokalitet Storevikholmen - Sjøtroll Havbruk AS

Oppretta: 14.09.2017 – Sist oppdatert 14.09.2017

Sjøtroll Havbruks AS søkjer om auka tillaten biomasse i anlegg for oppdrett av laks og aure på Storevikholmen i fitjar kommune.Søknaden gjeld utviding av maksimalt tillaten biomasse frå 2340 tonn t...

Les meir

Forvaltningsplan for hjort i Stord og Fitjar

Oppretta: 08.09.2017 – Sist oppdatert 08.09.2017

Utval for plan og miljø i Fitjar kommune og Komite for næring, miljø og kultur i Stord kommune har vedteke å leggja Forvaltningsplan for hjort i Stord og Fitjar 2017-2018 ut til offentleg ettersyn.

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss