Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar
Parkering i Sjøsbrekka

Parkering i Sjøsbrekka

Oppretta: 10.05.2019 – Sist oppdatert 10.05.2019

Så lenge det er omkjøring i sentrum vil det vere skilta med  "Parkering forbudt" i Sjøsbrekka då parkering der medfører problem med fri vegbane for utrykningskjøretøy. Ein kan nytta parkering ved ...

Les meir

ID 549 Helsesjukepleiar og prosjektmedarbeidar, 2. gongs utlysing

ID 549 Helsesjukepleiar og prosjektmedarbeidar, 2. gongs utlysing

Oppretta: 03.05.2019 – Sist oppdatert 03.05.2019

Lyst å jobbe i eit triveleg fagmiljø?Det er ledig fast 50 % stilling som helsesjukepleiar ved Fitjar Helsestasjon. Me har og fått innvilga prosjekt- og kompetansemidlar frå Helsedirektoratet for å ...

Les meir

Informasjon frå Varsling24

Informasjon frå Varsling24

Oppretta: 02.05.2019 – Sist oppdatert 07.05.2019

Fitjar kommune bruker varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggjarane i eit geografisk område om hendingar via SMS.  Informasjonen vert m.a. nytta ved vannavstenging, stenging av veg, ved ...

Les meir

Høyring - nye vedtekter for SFO ordninga i Fitjar kommune

Høyring - nye vedtekter for SFO ordninga i Fitjar kommune

Oppretta: 02.05.2019 – Sist oppdatert 02.05.2019

Ei arbeidsgruppe har laga eit utkast til nye vedtekter for SFO ordninga ved skulane i Fitjar. Utkastet ligg no ute til høyring, med høyringsfrist 31.05.2019.

Les meir

Spørjeundersøking blant hytte og fritidsbustader

Spørjeundersøking blant hytte og fritidsbustader

Oppretta: 25.04.2019 – Sist oppdatert 26.04.2019

Samarbeidsrådet for Sunnhordland /Visit Sunnhordland arbeider i saman med kommunane for å gjera regionen meir berekraftig som reisemål. I Sunnhordland er det mange hytter, og hytteeigarar er viktig...

Les meir

Tilskotsmidlar til lokale trafikksikringstiltak

Tilskotsmidlar til lokale trafikksikringstiltak

Oppretta: 24.04.2019 – Sist oppdatert 24.04.2019

Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland disponerer tilskotsmidlar for gjennomføring av lokale trafikksikringstiltak innanfor haldningsskapande og førebyggjande arbeid.  Kommunar, skular barnehager...

Les meir

ID 542 Helsesjukeplear - fast/prosjekt

ID 542 Helsesjukeplear - fast/prosjekt

Oppretta: 03.04.2019 – Sist oppdatert 05.04.2019

Lyst til å jobbe i ei trivelig fagmiljø? Det er ledig 34 % fast stilling som helsesjukepleiar frå 01.08.19, eller etter avtale. Den totale stillingsstorleiken kan kome opp i 100 %, dersom kommunen...

Les meir

Fitjar kulturskule

Fitjar kulturskule

Oppretta: 03.04.2019 – Sist oppdatert 03.04.2019

Det er tid for å søkje plass i Fitjar kulturskule for skuleåret 2019/2020.  Kulturskulen har pr. i dag ledige plassar på song, slagverk, drama/teater, visuelle kunstfag og barnedans (4-6 år). Om ei...

Les meir

Gå til alle nyhende
Kontakt oss