Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Offentleg ettersyn - søknad om løyve til akvakultur

Oppretta: 29.11.2018 – Sist oppdatert 29.11.2018

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til å etablere og drive akvakultur i flytande anlegg av tare på lokalitet Fossvika i Fitjar kommune. Arealet er på 20 dekar og det er planlagt ein årleg produksjon på 100 tonn.

Søknaden lilgg ute til offentleg ettersyn fram til 02.01.2019.  Merknader til søknaden vert å senda Fitjar kommune v/SFLMK, Pb. 83, 5418 Fitjar eller på e-post til fitjar@fitjar.kommune.no innan høyringsfristen. 

Spørsmål til søknaden kan rettast til Stord/Fitjar landbruks- og miljøkontor ved Kari Rydland på tlf. 53 45 85 49.

Dokument i saka finn du her:

Oversendingsbrev frå Nærings- og fiskeridepartementet

Søknad

Kart

 

 

 

Kontakt oss