Hopp til innhold Hopp til søk

Slåsting blant ungdommar

Oppretta: 16.11.2018 – Sist oppdatert 16.11.2018

Viser til stort medieoppslag i lokalpressa i dag.  Fitjar kommune vel å gå ut til alle i bygda med et brev som har blitt sendt ut til ungdomsskular og vidaregåande skular frå politiet angåande avtalt slåsting blant ungdommar i distriktet. Truleg kan også eit fåtal ungdomar frå Fitjar vera involvert i dette nye fenomenet.  Ved Rimbareid skule vert saka teken opp med ungdomane i dag for å kartleggja, avdekka og førebyggja slike hendingar. Det er ei viktig oppfordring til foreldra om at dei snakkar med ungdomane sine  om denne utviklinga.  Ungdomane må bevisstgjerast deira ansvar i høve til å melda ifrå dersom det vert avtala planlagde slåstkampar.

Brevet frå Politiet kan du lese her.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Grunnleggjande kurs i bruk av motorsag

Oppretta: 06.11.2018 – Sist oppdatert 06.11.2018

Kurset er tilpassa skogeigarar, gardbrukarar og andre som ynskjer grunnleggjande opplæring i bruk av motorsag.  Kursdagar er 14 og 15 desember.

Emne for kurset er:
Vedlikehald og vedlikehaldsrutinar
Grunnleggjande bruk av motorsag og arbeidsteknikk
Sikker bruk av hjelpeutstyr ved felling og kapping
Sikker kapping av stammer i spenn
Sikkerheitsreglar og personleg verneutstyr
Praktiske øvingar ute i skogen

Med eigen instruktør frå Aktiv skogbruk kombinerer vi teori og praktiske øvingar basert på deltakarane sin arbeidssituasjon. Kurset vert gjennomført med ein kveld for teoridelen og ein heil dag ute i skogen for praktiske øvingar. Det vert lagt stor vekt på tryggleik.  Deltakarane nyttar eigen motorsag og verneutstyr.

Vi er allereie godt i gang med førebuingane til første kurs som vi skal halde 14. og 15. desember. Her er det ennå nokre få plassar igjen, men vi har planar om fleire kurs utover vinteren og tidleg vår.
Kursstaden:  Fitjar-Stord. Pris ca. kr 2000.-

Påmelding til Gunnar Kleve, Stord/Fitjar landbruks- og miljøkontor på e-post gkle@fitjar.kommune.no eller på telefon 53 45 85 47

 

 

Kontakt oss