Hopp til innhold Hopp til søk

Resultat frå folkehelseundersøkinga i Hordaland

Oppretta: 15.11.2018 – Sist oppdatert 15.11.2018

Resultata frå folkeundersøkinga er no klare og saka finn du på denne lenken.  Heile rapporten finn du her

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Invitasjon til fagmøte om optimalisert bruk og lagring av husdyrgjødsel.

Oppretta: 17.03.2015 – Sist oppdatert 17.03.2015

Norsk Landbruksrådgiving Hordaland, i samarbeid med Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor og Fylkesmannen i Hordaland, inviterer gardbrukarar i Stord og Fitjar til fagmøte der hovudtema vert: Optimalisert bruk og lagring av husdyrgjødsel.     

Invitasjon til fagmøte 18. mars 2015

Tid: kl 19:30-21.30

Stad: Fitjar Sjø & Camping

Husdyrgjødsla er bondens gull, vert det sagt; men kva ligg gullprisane på i våre dagar?

Innkjøp av mineralgjødsel er ein betydeleg utgiftspost for gardbrukarar. Husdyrgjødsel kan potensielt medføra ureining. God utnytting av næringsemna i husdyrgjødsla reduserer avrenning av næringsemne, samstundes som behovet for kjøp av mineralgjødsel vert redusert. Det er difor om og gjera å nytta husdyrgjødsla på eit vis som gjev best mogleg utnytting av ressursane på garden.           

Gjennom å setja fokus på temaet Optimalisert bruk og lagring av husdyrgjødsel ynskjer me å inspirera til at du som gardbrukar får best mogleg valuta for innskotet som er gjort i gjødselkjellaren!

Program for kvelden:

  1. Landbruk og ureining v/Øyvind Vatshelle (Fylkesmannen i Hordaland, landbruksavdelinga)
  2. Optimalisert utnytting og lagring av husdyrgjødsel v/Torleif B. Haavik (NLR Hordaland)
  3. Presentasjon av resultat frå grovfôranalysar av avlinga i 2014 v/Lise N. Austrheim (NLR Hordaland)      

Det vert servert kaffi og smørbrød.

Vel møtt!  

Kontakt oss