Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kommunebudsjettet 2020, open høyring

Oppretta: 02.12.2019 – Sist oppdatert 03.12.2019

Måndag 9. desember kl. 18.00 vert det halde open høyring om Fitjar kommune sitt budsjett for 2020. 

Høyringa vert i kommunestyresalen og heile kommunestyret skal vera til stades.

 

Meininga med ei slik høyring er at dei som ynskjer det skal kunna sei ifrå til dei folkevalde i kommunen om tema i budsjettet  dei er oppteken av.

Det er ikkje meininga at kommunestyremedlemene skal svara på spørsmål eller gå i diskusjonar under høyringa. 

For ordens skuld er det greitt at dei som vil ha ordet under høyringa melder frå på e-post til fitjar@fitjar.kommune.no

Vel møtt til høyring !

Kontakt oss