Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kulturminnefondet ynsker søknader!

Oppretta: 23.03.2020 – Sist oppdatert 23.03.2020

Private eigarar av verneverdige kulturminner og frivillige lag og organisasjoner, kan søke Kulturminnefondet om støtte til tiltak på kulturminne, som til dømes: -hus og bygningar, -båter og fartøy , -hageanlegg og kulturlandskap.

Kulturminnefondet held kontoret stengt for besøkande om dagen, men vi sit klare til å ta imot søknader og vi har god kapasitet!  Kulturminnefondet er eit lågterskeltilbod, og det er enkelt å koma i kontakt med oss, fortel direktør Simen Bjørgen.  Ta ein telefon, send dine spørsmål på ein e-post eller send inn din søknad i dag via vårt elektroniske søknadssenter.  

Oversikt rådgjevarar 

Ta kontakt med ein av Kulturminnefondet sine dyktige rådgjevarar i dag: 

  • Trøndelag, Troms og Finnmark: Helene Tiller  
  • Nordland og Oslo, Nes kommune, og handverkskurs og -seminar: Gunnhild Ryen  
  • Agder og alle fartøy: Inger Anne Mosleth  
  • Viken, med unntak av Nes: Kristoffer Andersen 
  • Innlandet, med unntak av Nord-Gudbrandsdalen: Marianne Magnussen 
  • Rogaland og Møre og Romsdal: Per Hilleren 
  • Vestfold og Telemark: Jørgen Nyrønning 
  • Vestland og Nord-Gudbrandsdalen: Suzana Zoric 

Kontaktinfo med e-post og telefonnummer finn du på våre nettsider. 

Kontorsjef Einar Engen i Kulturminnefondet sit også klar til å hjelpe deg med svar på spørsmål. Kontakt ham på e-post: einar.engen@kulturminnefondet.no
tlf: 907 63 390 

Vårt søknadssenter finner du på www.kulturminnefondet.no/soknad 

Kontakt oss