Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

TT-ordninga
Støtte til fritidsreiser og arbeidskjøring. Ordningane er førehaldt dei som ikkje kan nytte det offentlege rutetilbodet grunna sjukdom eller funksjonshemming. Trygdeetaten har ansvaret for kjøyring til og frå medisinsk behandling.


Fritidsreiser

Blinde/sterkt svaksynte og rullestolbrukarar er prioritert, men andre med vesentlig nedsett mobilitet kan og søkje. Funksjonsnedsettinga må ventelig vare minst 2 år. Fylkesutvalet har vedteke retningslinjene.


Arbeidskjøring

Personar som har eit tilrettelagt arbeid, kan søkje om arbeidskøyring, sjå retningslinjer. Det same gjeld arbeidstakarar med lønsinntekt og studentar, sjå brosjyre for meir informasjon.


Retningslinjer

Transportordning for funksjonshemma i Hordaland - eigenerklæring med søknad

Søknad om transport til fritidsreiser for funksjonshemma.

Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland - legeerklæring

Legeerklæring skal følgje søknaden.

Kontakt oss