Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Rådmannen

Atle Tornes er rådmann i Fitjar kommune. Rådmannnen er øvste administrative leiar i kommunen.

Oppgåver

- Tilsyn med den samla kommunale forvaltning og drift
- Samordne og koordinere kommunen si verksemd
- Gjennomføring av politiske vedtak
- Beredskap
- Informasjon og representasjon

Tilsette

Atle Tornes
Rådmann
Telefon 53 45 85 00

E-post: fitjar@fitjar.kommune.no

Reglement

Delegering frå kommunestyet til rådmannen

Delegering frå rådmannen til administrasjonen 

Kontakt oss