Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Miljøterapeut 80 % (ID 411)

Oppretta: 24.03.2017 – Sist oppdatert 27.03.2017

Ved heimebaserte tenester avd. PU har me ledig fast stilling for miljøterapuet i 80 %.

Les meir

Fagarbeidar (ID 412)

Oppretta: 24.03.2017 – Sist oppdatert 27.03.2017

Ved heimebaserte tenester avd. PU har me ledig fast stilling kvar 3. helg for fagarbeidar 16,43 %.

Les meir

Fagarbeidar/assistent (ID 413)

Oppretta: 24.03.2017 – Sist oppdatert 24.03.2017

Ved heimebaserte tenester avd. PU har me ledig stilling som fagarbeidar/assistent med arbeidstid 11.30 til 18.30 kvar 3. helg. Stillinga passar godt for studentar.

Les meir

Vernepleiar 85 % (ID 414)

Oppretta: 24.03.2017 – Sist oppdatert 27.03.2017

Ved heimebaserte tenester avd. PU har me ledig fast stilling for vernepleiar, 67,61 % av stillinga er i langturnus og 17,39 % er kvar 3. helg i vanlig turnus.

Les meir

Sjukepeiar 80 % (ID 415)

Oppretta: 24.03.2017 – Sist oppdatert 24.03.2017

Ved heimebaserte tenester er det ledig vikariat på 80 % for sjukepleiar. Vikariatet er ledig frå 01.05.17 til 30.04.18 med moglegheit for forlenging.

Les meir

Sjukepleiar på natt (ID 416)

Oppretta: 24.03.2017 – Sist oppdatert 24.03.2017

Ved heimebaserte tenester har me ledig 53 % vikariat for sjukepleiar på natt. Vikariatet er ledig frå no og minimum 1 år.

 

 

 

 

 

 

Les meir

Sjukepleiar (ID 417)

Oppretta: 24.03.2017 – Sist oppdatert 24.03.2017

Ved Fitjar bu- og behandlingssenter er det ledig 100 % fast stilling for sjukepleiar.

 

Fitjar bu og behandlingssenter har 2 avdelingar, ein avdeling for rehabilitering, behandling av utskrivingsklare pasientar frå sjukehus, samt langtidspasientar. Ved denne avdelinga har me også tilbod innan lindrande pleie og omsorg. Den andre avdelinga har 2 grupper for demente. Einingane har stort fokus på å yte god behandling og omsorg.

 

Les meir

Fagarbeidarar/ assistentar (ID 418)

Oppretta: 24.03.2017 – Sist oppdatert 24.03.2017

Ved Fitjar bu- og behandlingssenter er det ledig  faste helgestillingar for helsefagarbeidarar og assistentar i varierande stillingsomfang frå 12,5 - 30 %. Helgestillingane passar godt for studentar.

Fitjar bu og behandlingssenter har 2 avdelingar, ein avdeling for rehabilitering, behandling av utskrivingsklare pasientar frå sjukehus, samt langtidspasientar. Ved denne avdelinga har me også tilbod innan lindrande pleie og omsorg. Den andre avdelinga har 2 grupper for demente. Einingane har stort fokus på å yte god behandling og omsorg.

 

 

Les meir

Helsefagarbeidarar (ID 419)

Oppretta: 24.03.2017 – Sist oppdatert 24.03.2017

Ved Fitjar bu- og behandlingssenter er det ledig proskjektstillingar for helsefagarbedarar. Stillingsomfang frå 80 - 100 %. Prosjektet gjeld førebels ut oktober 2017, men det er moglegheiter for forlenging. 

Fitjar bu og behandlingssenter har 2 avdelingar, ein avdeling for rehabilitering, behandling av utskrivingsklare pasientar frå sjukehus, samt langtidspasientar. Ved denne avdelinga har me også tilbod innan lindrande pleie og omsorg. Den andre avdelinga har 2 grupper for demente. Einingane har stort fokus på å yte god behandling og omsorg.

Les meir

Helsesøster 20 % (ID 410)

Oppretta: 21.03.2017 – Sist oppdatert 21.03.2017

Fitjar kommune har ledig fast stilling for helsesøster 20 %.  Grunna utdanningspermisjon hjå tilsett vert det lagt til ei vikarstilling på 40 – 60%. Deler av vikariatet vil verta  vidareført i 2018,  med rom for fast tilsetjing.

 

Les meir

Miljøteraput/miljøarbeidar natt 49,30 % (ID 409)

Oppretta: 14.03.2017 – Sist oppdatert 14.03.2017

Kommunen opnar våren 2017 nytt bufellesskap for yngre brukarar med hjelpebehov, «Gartnertunet». Til bufellesskapet søkjer me etter miljøterapeutar/Miljøarbeidarar innanfor helsefag. Me søkjer etter nattevakt i 49.3% stilling med arbeid kvar 4. helg. Me har som mål at Gartnertunet skal bli ein god stad å bu og ein god stad å arbeida.

 

Les meir

Oppdrag som støttekontakt

Oppretta: 09.05.2014 – Sist oppdatert 10.04.2015

Fitjar kommune har ofte ledige oppdrag som støttekontakt/fritidskontakt for personar med ulike funksjonshemmingar, både barn, unge og eldre.

 

Les meir

Kontakt oss