Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Miljøterapeut 80% prosjektstilling (ID 429)

Oppretta: 22.05.2017 – Sist oppdatert 22.05.2017

Fitjar kommune har motteke tilskot til å utvikle ei betre teneste for dei med rusvanskar i kommunen, stillinga er i prosjekt og førebels på 8 månader, men kan verta forlenga.

 

Me søkjer etter ein sjukepleiar, sosionom eller andre med relevant helsefagleg utdanning gjerne med vidareutdanning i psykisk helse- eller rusarbeid.  Det er ei føremon med røynsle frå liknande arbeid.  

 

Les meir

Brannkonstabel deltid 1,2% stilling (ID 427)

Oppretta: 22.05.2017 – Sist oppdatert 22.05.2017

Fitjar brannvesen har ledige deltidsstillingar som brannkonstabel (1,2 prosent stilling). Brannvesenet har beredskapsansvar for brann, ulukker og helsemessige situasjonar i kommunen.

Stillingane inngår i vaktstyrken, og brannkonstablar blir kalla ut gjennom naudnettradio.

 

Les meir

Reinhaldar 72,15% vikariat og ringevikarar (ID 428)

Oppretta: 22.05.2017 – Sist oppdatert 22.05.2017

Arbeidsområde:
Arbeidstida er frå kl. 06.00, til 11.45 og består av reinhald av skulen sine lokalar og nedvasking av skulen i ferie. Arbeidsdagane føl skulen sitt undervisningsår, som går frå 01.08.17 til 31.07.18.

 

Les meir

Vaktmeister 100% (ID 426)

Oppretta: 18.05.2017 – Sist oppdatert 18.05.2017

Fitjar kommune har ledig 100% fast stilling som vaktmeister.

 

Kommunen si drift- og vedlikehaldsavdeling har ansvar for drift og vedlikehald av alle kommunale bygg og anlegg, veg, park, reinhald mm.

 

Les meir

Aktivitør 50% Fitjar bu- og behandligssenter (ID 425)

Oppretta: 18.05.2017 – Sist oppdatert 18.05.2017

På Fitjar Bu- og Behandlingssenter er det ledig 50 % fast stilling for aktivitør.  

 

Les meir

Danselærar i Kulturskulen 20 % fast (ID 420)

Oppretta: 12.05.2017 – Sist oppdatert 12.05.2017

Fitjar kulturskule har frå august 2017 ledig 20% fast stilling som danselærar.

Arbeids- og ansvarsområde: Undervise i ulike stilartar innan dans.

 

Les meir

Psykiatrisk sjukepleiar 80 % vikariat (ID 421)

Oppretta: 12.05.2017 – Sist oppdatert 12.05.2017

Frå 05.06.17 til 01.02.18 har me ledig 80 % vikariat for psykiatrisk sjukepleiar med moglegheit for fast tilsetjing. Stillinga er ved heimebaserte tenester sine omsorgsbustader i Havnahuset og ute i kommunen. Den som vert tilsett må disponera eigen bil.

 

Les meir

Sjukepleiar på natt 57 % fast (ID 422)

Oppretta: 12.05.2017 – Sist oppdatert 12.05.2017

Ved heimebaserte tenester har me ledig 57 % stilling for sjukepleiar på natt.  

 

Les meir

Helsefagarbeidar 100 % fast stilling (ID 423)

Oppretta: 12.05.2017 – Sist oppdatert 12.05.2017

Ved heimebaserte tenester har me ledig 100% stilling for helsefagarbeidar med arbeid ved omsorgsboligar i Havanhuset og ute i kommunen.  

 

 

Les meir

Sjukepleiar 100 % fast stilling (ID 424)

Oppretta: 12.05.2017 – Sist oppdatert 12.05.2017

Ved heimebaserte tenester har me ledig 100% stilling for sjukepleiar med arbeid ved omsorgsboligar i Havanhuset og ute i kommunen.  

 

Les meir

Oppdrag som støttekontakt

Oppretta: 09.05.2014 – Sist oppdatert 10.04.2015

Fitjar kommune har ofte ledige oppdrag som støttekontakt/fritidskontakt for personar med ulike funksjonshemmingar, både barn, unge og eldre.

 

Les meir

Kontakt oss