Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Fastløna fastlege med kommunale oppgåver (ID 453)

Oppretta: 19.09.2017 – Sist oppdatert 22.09.2017

 

Fitjar kommune har ledig fastløna legestilling frå oktober 2017. Kommunen har fått nytt kommunalt legesenter, og denne fastlegeheimelen blir ein av tre fastlegar.

Fastlegedelen får ei listelengd på om lag 400 personar, eit listetak på 600 personar og er rekna til 40 prosent stilling. Legen vil i tillegg ha ansvar for allmennlegeoppgåver i kommunen, som tilsynslege ved sjukeheim og helsestasjonslege i om lag 40 prosent stilling. Det er i tillegg mogleg å avtala fast arbeid ved interkommunal legevakt eller KAD-avdeling, slik at omfanget totalt blir 100 prosent stilling.

 

Les meir

Oppdrag som støttekontakt

Oppretta: 09.05.2014 – Sist oppdatert 10.04.2015

Fitjar kommune har ofte ledige oppdrag som støttekontakt/fritidskontakt for personar med ulike funksjonshemmingar, både barn, unge og eldre.

 

Les meir

Kontakt oss