Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Fagarbeidar 60 % (ID 459)

Oppretta: 08.11.2017 – Sist oppdatert 08.11.2017

 

 

Heimebaserte tenester, har ledig 60 % fast stilling for fagarbeidar. Todelt turnus dag/kveld med arbeid kvar 3. helg.

 

Heimebaserte tenester har mellom anna omsorgsbustader, PU avdeling, er formidlar av tekniske hjelpemidlar og tilbyr tenestar til bebuarar i omsorgsbustader på Havnahuset og bebuarar ute i bygda som treng heimesjukepleie.

 

Kvalifikasjonar:

Fagarbeidar innan helse, sjukepleiar eller assistent med lang røynsle frå tilsvarande arbeid.

Bør ha førarkort då stillinga innebær arbeid både inne på Havnahuset og ute i bygda.

 

Personlege eigenskapar:

Fleksibel og løysingsorienter

Interesse for arbeid med mennesker

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Godt humør

Evne til å takle utfordingar

 

Fitjar kommune tilbyr eit godt og triveleg arbeidsmiljø. Løn etter tariffavtale.

 

Den som vert tilsett må levera politiattest av nyare dato.

 

Nærare opplysingar om stillinga får du ved å kontakta einingsleiar Iren Mari Hamborg, tlf: 53 45 86 18 / 974 67 069.

 

Søknadsfrist: 22.11.17.

 

Søknadsskjema finn du her.

 

Kontakt oss