Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Helge og ringevikarar Fitjar bu og behandlingssenter (ID 490)

Oppretta: 14.05.2018 – Sist oppdatert 14.05.2018

Ved Fitjar- bu og behandlingssenter har me behov for både vikarar på helg og ringevikarar til arbeid i pleie på avdelingane somatikk og demens.

 

Kvalifikasjonar:

Me ynskjer primært personar med fagbrev, men studentar og andre med relevant røynsle og interesse for å arbeide med eldre mennesker er velkommen til å søkje.

 

Personlege eigenskapar:

Fleksibel og løysingsorienter

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Godt humør og serviceinnstilling

Evne til å takle utfordingar

 

Tilsetjing etter ei kvar tid gjeldande tariffavtalar, lov og reglement.

Vitnemål og attestar skal takast med ved innkalling til eit evt. intervju.

Den som vert tilsett må levera politiattest av nyare dato.

 

Nærare opplysingar om stillinga får ein ved å kontakta einingsleiar Ellen Sandsmark

tlf: 53 45 86 23/952 56 129.

 

 

Søknadsfrist: 30. mai 2018.

 

Fitjar kommune nyttar elektroniske søknadsportal som du finn her.

Kontakt oss