Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

ID 468 Ringevikar grunnskulane i Fitjar

Oppretta: 29.01.2018 – Sist oppdatert 29.01.2018

Våren 2018 vil det ved ulike høve vera behov for ringevikarar ved grunnskulane og vaksenopplæringa i Fitjar kommune.

Kompetansekrav: Godkjent lærarutdanning.

Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtalar. Søkjarar må leggja fram politiattest før dei kan byrja som ringevikar, jf. Opplæringslova § 10 - 9.

Spørsmål kring vikarordninga kan rettast til skulesjef John Karsten Raunholm, telefon 53 45 85 25 / 97 50 13 70

Søknadsfrist: 10.02.18

Me ber deg nytta vår elektroniske søknadsportal som du finn her.

Kontakt oss