Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kommunefysioterapeut 90 % fast stilling (ID 518)

Oppretta: 07.12.2018 – Sist oppdatert 07.12.2018

Me søkjer etter autorisert fysioterapeut, gjerne med erfaring frå liknande stilling.

 

Du må ha i interesse for førebyggjande arbeid like mykje som kurativ oppfølging av pasientar. 

Stillinga ligg organisatorisk under helse- og sosialsjef.

 

Kommunen har også 3 avtalefysioterapeutar med driftstilskot.  Ein ynskjer eit godt samarbeid med desse og kommunal stilling, for at ein skal gje gode tenester innanfor rammene kommunen stiller til rådvelde.

 

Les meir

Vikar Fastløna fastlege med kommunale oppgåver (ID 512)

Oppretta: 16.11.2018 – Sist oppdatert 13.12.2018

Fitjar kommune har eit ledig vikariat i  fastløna legestilling i tidsrommet frå 24.02.19 - 05.01.20, då vår fastløna lege skal ta sjukehuspraksis som ein del i spesialiseringa si.

Fitjar legesenter er lokalisert i eit nytt kommunalt legesenter, og denne fastlegeheimelen blir ein av tre fastlegar.

Fastlegedelen får ei listelengd på om lag 500 personar, som er rekna til 60 prosent stilling. Legen vil i tillegg ha ansvar for allmennlegeoppgåver i kommunen, som tilsynslege ved sjukeheim og helsestasjonslege i om lag 40 prosent stilling. Til stillinga ligg ansvaret for daglegvakt-tilbodet frå kl 0800-1500. Dette inneber å ha ansvar for naudnettsradio, føreta utrykkingar og behandle personar som treng augenblikkeleg hjelp.

Les meir

Kontakt oss