Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

ID 549 Helsesjukepleiar og prosjektmedarbeidar, 2. gongs utlysing

Oppretta: 03.05.2019 – Sist oppdatert 03.05.2019

Lyst å jobbe i eit triveleg fagmiljø?
Det er ledig fast 50 % stilling som helsesjukepleiar ved Fitjar Helsestasjon. Me har og fått innvilga prosjekt- og kompetansemidlar frå Helsedirektoratet for å styrkje og utvikle tenesta. Måla er m.a. fokus på tidleg innsats og betre tverrfagleg samhandling, auka kunnskap og kompetanse kring seksuell helse og psykisk helse. Me søkjer difor etter ein helsesjukepleiar, og ein prosjektmedarbeidar med relevant helsefagleg høgskule-utdanning frå 01.08.19, eller etter avtale. Stillingsstorleik helsesjukepleiar 100 %, derav 50 % inntil 1 år. Prosjektmedarbeidar 40 % inntil 1 år.

Les meir

ID 542 Helsesjukeplear - fast/prosjekt

Oppretta: 03.04.2019 – Sist oppdatert 05.04.2019

Lyst til å jobbe i ei trivelig fagmiljø?

Det er ledig 34 % fast stilling som helsesjukepleiar frå 01.08.19, eller etter avtale. Den totale stillingsstorleiken kan kome opp i 100 %, dersom kommunen får forventa prosjektmidlar, som er venta avklaring på i løpet av april.   

Les meir

Kontakt oss