Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Miljøterapeut 80 % fast (ID 438)

Oppretta: 23.06.2017 – Sist oppdatert 23.06.2017

Ledig stilling ved avd. PU som miljøterapeut 80% stilling fast. Du må ha tre åring relevant høgskuleutdanning. Stillinga er i ordinær turnus.

Arbeidsoppgåver:

Vegleia, hjelpa bebuarane  i dagleglivets gjeremål

Personlege eigenskapar:

  • har evne til å formidla ro og fred rundt seg
  • har godt humør og tek uforutsette hendingar som ei utfordring og interesse for å 
  • skape eit godt samarbeid mellom brukar, pårørande og tilsette
  • er fleksibel og ein ressurs i arbeidsmiljøet
  • menn vert oppmoda om å søkje
  • Personlege eigenskapar, samarbeidsevne og fleksibilitet vil verte vektlagd.  

Fitjar Kommune kan tilby :

Konkurranse dyktig lønn

Godt arbeidsmiljø

Vegleiing, og opplæring

 

Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med kommunalt avtaleverk. Vitnemål og attestar skal takast med ved innkalling til eit evt. intervju. Den som vert tilsett må levera politiattest av nyare dato.

Søknadsfrist 1. august

For spørsmål – kontakt avdelingsleder :Lillian Kongestøl Vik -9746629 Einingsleder Iren Mari Hamborg 97467069 etter 17.juli.

Søknadsskjema finn du her.

Kontakt oss