Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Reinhaldar Selevik skule 38 % fast (ID 450)

Oppretta: 12.09.2017 – Sist oppdatert 12.09.2017

 

Ved Selevik skule har me ledig fast stilling for reinhaldar 38 %. det er ynskjeleg med tiltreding snarast.

 

Arbeidsområde:
Arbeidstida er frå kl. 12.00, til 15.30, eller etter nærare avtale, og består av reinhald av skulen sine lokalar og nedvasking av skulen i ferie. Arbeidsdagane føl skulen sitt undervisningsår.

 

Kvalifikasjonar:
Me ynskjer ein dyktig, grundig og påliteleg reinhaldar. Du må ha interesse av og lyst til å jobbe blant barn og unge. Fagbrev innan reinhald er ynskjeleg men god røynsle kan kompensera for fagbrev.

 

Anna:
Tilsetting skjer på dei vilkår som går fram av gjeldande lovar og tariffavtalar. Løn etter   gjeldande kommunale vilkår.Den som vert tilsette må visa fram politiattest av nyare dato, jfr. Opplæringslova § 10-9.

 

Kontaktperson: Elisabeth Kjærland tlf. 991 63 901, eller Tore Nesbø tlf. 415 42 610

 

Søknadsfrist: 26.09.2017.

Søknadsskjema finn du her.

Kontakt oss