Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Vegleiar vidaregåande skule (ID 451)

Oppretta: 12.09.2017 – Sist oppdatert 12.09.2017

 

NAV vegleiar i Fijtar vidaregåande skule er eit samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Forsøket gått ut på at lokale NAV kontor og vidaregåande skular samarbeidar. NAV vegleiaren skal integrerast i skulen sine elevtenester og store delar av arbeidstida vert på skulen. Målet er å førebyggje fråfall og auke gjennomføring i vidaregåande skule. Dette er ei prosjektstilling som går over eit år.

 

NAV vegleiaren skal hjelpe til med utanomfaglige utfordringar som gjer det vanskelig å konsentrera seg om skulen, som bustad, heimeforhold, økonomi og andre forhold knytt til livssituasjonen.
NAV-veiledar kan også gi ungdomane råd, veiledning og oppfølging i forbindelse med arbeidspraksis, jobbmoglegheiter og overgangen frå skule til arbeid.

 

Målgruppa for forsøket er elevar som står i fare for å falle ut av den videregående skulen.

 

NAV Fitjar har fått prosjektmidlar i samsvar med dette forsøket. Vi søkjer saman med Fitjar vidaregåande skule vegleiar NAV i Vidaregåande skule.

 

Kvalifikasjonar:
• 3 årig høgskule eller universitetsutdanning.
• God kjennskap og interesser for arbeidsmarknaden
• Evne til å arbeide sjølvstendig og effektivt i ein hektisk arbeidskvardag
• Godt humør og pågangsmot
• Gode norskkunnskap -  skriftlig og muntlig
• Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlige eigenskapar vil bli vektlagt


 
Personlige eigenskapar
• Du likar å jobbe med mennesker og er god på å kommunisere
• Du arbeidar sjølvstendig og ønskjer å skape god samhandling internt og eksternt
• Du bør beherske data og ha forståelse for at dokumentasjon og kvalitetssikring er ein del av arbeidet.
• God humør og pågangsmot


 
Språkkunnskap
God skriftlig og munnleg framstilling på norsk.


 
Me kan tilby
• Spennande og meiningsfylte arbeidsoppgåver innafor eit viktig samfunnsområde
• Aktive og engasjerte kollegaer 
• 100% stilling. Lønn og tilsettingsvilkår i h.h.t. lov, reglement og tariffavtale.

 

Spørsmål om stillinga kan rettast til NAV Fitjar v/leiar Magnhild Grov, telefon 480 54 332 eller Seniorrådgivar Anne Berit Hovstad Johannessen, telefon 53 45 85 30.

Søknadsfrist: 29.09.2017

 

Søknadsskjema finn du her.

Kontakt oss