Hopp til innhold Hopp til søk

Opningstider i vallokala på valdagen 9. september

Oppretta: 04.09.2013 – Sist oppdatert 09.09.2013

På valdagen er opningstidene i dei ulike krinsane slik:

Røystekrins:                     Røystelokale:                   Opningstid:
01 Hageberg (Stranda)       Hageberg skule               09.00-12.00 og 16.00-20.00
02 Osternes                      Osternes bedehus
                                      NB. Nytt røystelokale         09.00-12.00 og 16.00-20.00
03 Rimbareid (sentrum)      Fitjar kultur- og
                                      idrettsbygg                       09.00-20.00
04 Øvrebygda                   Øvrebygda skule               09.00-20.00
05 Sælevik (Dåfjorden)      Sælevik skule                   09.00-12.00 og 16.00-20.00

Veljarane vert oppmoda om å røysta i den krinsen dei er manntalsførde, sjå valkortet.

Ta med valkort og legitimasjon!

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Manntal - Offentleg ettersyn

Oppretta: 06.08.2013 – Sist oppdatert 13.08.2013

Manntalet i samband med Stortingsvalet 2013 ligg ute til offentleg ettersyn i Kundetorget på Fitjar rådhus, og på biblioteket. Meiner du at manntalet inneheld feil eller manglar, må evt. krav om retting sendast skriftleg med grunngjeving til Fitjar Valstyre, P.b. 83, 5418 Fitjar.

Kontakt oss