Hopp til innhold Hopp til søk

Opningstider i vallokala på valdagen 9. september

Oppretta: 04.09.2013 – Sist oppdatert 09.09.2013

På valdagen er opningstidene i dei ulike krinsane slik:

Røystekrins:                     Røystelokale:                   Opningstid:
01 Hageberg (Stranda)       Hageberg skule               09.00-12.00 og 16.00-20.00
02 Osternes                      Osternes bedehus
                                      NB. Nytt røystelokale         09.00-12.00 og 16.00-20.00
03 Rimbareid (sentrum)      Fitjar kultur- og
                                      idrettsbygg                       09.00-20.00
04 Øvrebygda                   Øvrebygda skule               09.00-20.00
05 Sælevik (Dåfjorden)      Sælevik skule                   09.00-12.00 og 16.00-20.00

Veljarane vert oppmoda om å røysta i den krinsen dei er manntalsførde, sjå valkortet.

Ta med valkort og legitimasjon!

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Valkort

Oppretta: 13.08.2013 – Sist oppdatert 13.08.2013

Alle veljarar får tilsendt valkort i slutten av juli eller starten av august månad. Her vil du mellom anna finna vallokalet og opningstida på valdagen. Ta med valkortet når du skal røysta, det vil letta arbeidet til røystemottakaren.

 

Fitjar kommune får nokre valkort i retur. Valkorta blir sendt til den adressa som er registrert i folkeregisteret. Har du flytta utan å melda frå til folkeregisteret er dette grunnen til at du ikkje får valkort i posten.

Kontakt oss