Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Helsestasjon for ungdom

Beskrivelse

Oppretta: 13.07.2010 – Sist oppdatert 23.03.2017

På helsestasjon for ungdom kan du komme og prate om alt som kan vere vanskeleg og utfordrande. Tilbodet er GRATIS og du treng ikkje bestille time.

Du får hjelp når du:

 • treng prevensjon
 • lurer på om du er gravid
 • lurer på om du har klamydiainfeksjon eller andre kjønnssjukdommar
 • har spørsmål om sex og seksualitet
 • opplever kvardagen tung og vanskeleg
 • har problem heime eller på skolen
 • driv med sjølvskading
 • har opplevd seksuelle overgrep eller vald
 • ønskjer å slutte med røyk eller snus
 • drikk eller rusar deg meir enn du ønskjer
 • har spørsmål om trening, slanking og vekt

Du får òg:

 • kondom, p-pillar og annan prevensjon
 • graviditetstest og angrepille
 • behandling av kjønnssjukdommar
 • legeundersøking og tilvising til spesialist

På helsestasjon for ungdom treff du helsesøster og lege. Nokre stader er det også jordmor, psykolog og sexolog.

Foreldra dine treng ikkje å få vite kva du har snakka med helsestasjonen om. Er du under 16 år, har dei tilsette likevel plikt til å informere foreldra dine om dei synest det er nødvendig.

Målgruppe

Det er ingen faste aldersgrenser, men tilbodet er først og fremst retta mot ungdom i alderen 13–20 år.

Rettleiing

Du treng ikkje bestille time, det er berre å møte opp.

Klage

Dersom du meiner at du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med korleis tenesta blir utført, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til helsestasjon for ungdom. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen meiner at rettane dine er oppfylte, kan du klage til Fylkesmannen.

Anna informasjon

Om Helsestasjon for ungdom

 

Stad

Helsestasjon for ungdom i Fitjar held til i same lokaler som helsestasjonen: i "Havnahuset". Det er same bygg som legekontoret til Dr. Waleed Brisam. Adressa er: Gamle Havnavegen 23, 5419 Fitjar.

Her treff du helsesøstre som er tilsett ved helsestasjonen. Me har teieplikt.

Opningstid
Måndagar kl. 13-15, utanom skuleferiar. Du treng ikkje tinge time, men "droppe" inn.

Tilbodet er gratis.

Kva kan me hjelpe deg med:

 • Samtale
 • Prevensjonsrettleiing og prevensjon
 • Graviditetstest
 • Testng av seksuelt overførbare infeksjonar
 • Tilvising til andre instansar

Kva kan du ta opp hjå oss:

 • Alt! Er du bekymra for noko/nokon, eller berre har behov for å prata litt, så er du velkommen!
 • Det me ofte snakkar om et t.d.: spørsmål om kroppen, problem på skulen eller heime, trist/einsamhet, parforhald, seksualitet, rus, graviditet, menstrasjonen, slanking/etevanskar, vonde opplevingar, legning m.m.

Kontaktinformasjon

 • Leiande helsesøster: Linn Therese Olaussen. Tlf: 534 58607.
 • Vikar for leiande helsesøster frå august 2015: Jordmor Kristine Bjelland. Tlf: 534 58607.
 • Helsesøster Bjørg Sigrunn K. Torvund. Tlf: 534 58608.
 • Helsesøster Sissel Tveit Haugland. Tlf: 915 24832.

 

Relatert informasjon på andre nettstader:
www.folkehelsa.no

www.ung.no

www.unghelse.no

www.mentalhelse.no

www.klara-klok.no

www.matportalen.no

Kontakt oss