Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Vaksinar

Beskrivelse

Oppretta: 13.07.2010 – Sist oppdatert 17.10.2019

Du får tilbod om vaksine mot smittsame sjukdommar av helsetenesta i kommunen. Målet med vaksinasjon er å gjere deg immun utan den risikoen det inneber å gjennomgå sjølve sjukdommen.

Kommunen har desse tilboda:

Barnevaksinasjon

Barnevaksinasjon skjer på helsestasjonen og i skolehelsetenesta. Vaksinasjonen startar vanlegvis når barnet er 6 veker gammalt og følgjer det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. Alle nybakte foreldre vil bli kontakta av helsestasjonen i kommunen og få tilbod om å delta i barnevaksinasjonsprogrammet.

Vaksinasjon mot sesonginfluensa

Vaksinasjon mot sesonginfluensa er tilrådd dersom du:

Ta kontakt med fastlegen din for å få vaksinen. Bur du i omsorgsbustad eller sjukeheim, vil du få tilbod om vaksinen der. Du bør ta vaksinen årleg i perioden september – november.

Reisevaksinasjon

Tilbod om reisevaksinasjon og råd om vaksinar før utanlandsreiser får du av helsetenesta i kommunen. Type vaksine blir fastsett ut frå reisemål, smittesituasjon, kor lenge reisa varer, type reise, helsetilstand og tidlegare vaksinasjonsstatus. Folkehelseinstituttet har laga ei samleside med råd om kva reisevaksiner du bør ta.

Annan vaksinasjon av vaksne

Du kan vende deg til helsetenesta i kommunen ved behov for:

  • Oppfriskingsvaksinar frå barnevaksinasjonsprogrammet
  • Vaksinar frå barnevaksinasjonsprogrammet dersom du ikkje har fått desse tidlegare
  • Vaksinar ved graviditet
  • Vaksinar til eldre over 65 år og personar i risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksinar, BCG)

Vaksinasjon ved pandemi

Ved eit ev. utbrot av pandemi, vil helsetenesta i kommunen sørgje for vaksinasjon. Folkehelseinstituttet gir retningslinjer om kven som skal få tilbod om vaksine.

Målgruppe

Personar med behov for vern mot smittsame sjukdommar.

Lover

Smittevernlova kap. 3 (Undersøkingar og vaksinasjonar)

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Klage

Har du ikkje fått nødvendig hjelp eller er misnøgd med korleis tenesta er utført, kan du klage. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer. Send klagen til kommunen eller direkte til helsestasjonen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen meiner at rettane dine er oppfylte, vil dei sende klagen vidare til Fylkesmannen.

Anna informasjon

 

Kontakt oss