Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Øvrebygda skule.

Øvrebygda skule.

Skulestart på Øvrebygda skule

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

I år vert me 54 elevar på Øvrebygda skule. Det er like mange gutar som jenter. I første klasse startar det 5 nye elevar. Første skuledag vert måndag 20. august, og med oppstart frå klokka 8.40.

 

I år legg me om på skuledagen. Skuledagen vil ha lengre samanhengjande økter. Då kan me arbeida meir samanhengjande, utan å bryta opp i ei god arbeidsøkt. Klassane kan leggja inn pausar under vegs, slik at elevane kan få lufta seg og få vera i fysisk aktivitet.

Skuledagen vert slik:

ØKT 1: 8.40 - 10.00  Pause: 10.10 - 10.25 

ØKT 2: 10.25 - 11.10  

MIDTTIME: 11.10 - 11.50

ØKT 3: 11.50 - 13.20 

Pause: 13.20 - 13.30

ØKT 4: 13.30 - 14.15.

I år er me inne i det andre året med ny læreplan. Elevane vil i år få nye lærebøker i norsk, engelsk og matematikk. Sjuande klasse må diverre venta ti med nye bøker, då bøkene enno ikkje er ferdige i desse faga på sjuande trinnet.

 Satsingsområde dette året er: Me ynskjer eit godt læringsmiljø.

Me ynskjer eit godt samarbeid mellom heim og skule.

Lærarane skal få arbeidsplassar som er funksjonelle.

 

 

          

Kontakt oss