Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Øvrebygda SFO

Stad for SFO:
I skulen sine lokaler.

Dagleg leiar:
Edel Bukkholm

Opningstid:
07.40-08.40 og etter skuletid fram til kl. 16.00. SFO følgjer skuleruta.

Nye vedtekter og satser for SFO
Fitjar kommunestyre har fastsett nye vedtekter for SFO.  Det er fleire endringar i dei nye vedtektene og det er dessutan gjort ei justering av betalingssatsane.  Endringane er gjeldande frå 01.01.2010.
Du finn dei nye vedtektene med betalingssatsar her

Kontakt oss