Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Veg, vatn og avlaup

Fitjar kommune har ansvar for det kommunale vegnettet, medan Statens vegvesen syt for fylkes-, riks- og europavegar. Kommunen har store vatn- og avlaupsnett, som sikrar reint vatn og gode sanitærforhold for innbyggjarane.

Gjennom avtalar med private sikrar kommunen at vegane blir brøytt. Kommunen set inn alle tilgjengelege ressursar, men på dagar med stort snøfall kan det ta noko tid før alle vegane er snøfrie. Skulevegar og tettbygde bustadområde blir prioritert fyrst.

Her kan du lesa meir om kva Statens vegvesen gjer for å sikra vinterdrifta på vegane.

Fitjar kommune har døgnvakt for veg-, vatn- og avlaupstenestene. Du kan kontakta teknisk vakt dersom det oppstår feil i desse tenestane som ikkje kan venta til neste verkedag.

Kontakt Fitjar kommune

Statens vegvesen
Telefon 175

Kontakt oss