Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Heimetenestene

 

Avdelinga har følgjande tenester:

* Heimehjelp

* Heimesjukepleie

* Formidling av tekniske hjelpemidlar

* Psykiatritenester

* Tilbod til psykisk utviklingshemma

* Rehabilitering

* Omsorgsbustader

* Matombringing til eldre

* Tryggleiksalarmar

* Støttekontakt og avlastning

* Hukommelsesteam

* Kreftomsorg

Kontaktinformasjon

Einingsleiar for heimetenestene i Fitjar kommune:
Iren Mari Hamborg, tlf. 53 45 86 18/mob. 974 67 069
iren.hamborg@fitjar.kommune.no

Avdelingsleiar Heimehjelp: 
Hege Korsvik tlf. 53 45 86 05/mob. 974 36 712
hege.korsvik@fitjar.kommune.no

Avdelingsleiar Heimesjukepleie: 
Cathrine Aasheim tlf. 53 45 86 05/mob. 916 91 003
caho@fitjar.kommune.no

Avdelingsleiar Havnahuset (innesona):
Hege Korsvik tlf. 53 45 86 05/mob. 974 36 712
hege.korsvik@fitjar.kommune.no

Avdelingsleiar Psykisk Utviklingshemma (PU):
Lillian Kongestøl Vik tlf. 53 45 86 17 / mob. 974 66 296
libe@fitjar.kommune.no

Sakshandsamar:
Sigrid Fangel, tlf. 53 45 86 02/mob. 901 37 648 
sifa@fitjar.kommune.no

Heimesjukepleie-kontoret: 941 55 339

 

Kontaktinformasjon utanom kontortid:

Heimesjukepleien mobil: 415 41 201

Havnahuset mobil: 957 78 979

Nattpatruljen (kun mellom 21.35-07.35): 995 83 269

 

Kreftsjukepleiarar:

Fitjar kommune har to kreftsjukepleiarar som kan gi råd og vegleiing til kreftsjuke i kommunen. Dette kan gjelde både for den kreftsjuke og familien rundt. Kreftsjukepleiar vil kunne komme heim til deg etter avtale og gi hjelp, støtte og vegleiing i ein vanskelig situasjon. Kreftsjukepleiar kan og vere ein mellommann mellom for eksempel fastlege, sjukehus, barnehage, skule mm. og syta for at den sjuke og familien rundt får den hjelpa dei har behov for.

Du er velkommen til å ta kontakt uavhengig av kor alvorlig kreftdiagnosen er. Tidlig kontakt kan i mange høve vere ein fordel. Tilbodet gjeld òg for personar som er blitt frisk av kreften, men som likevell treng nokon å snakke med. 

Kontaktnr  91691003, eller ved søknad til Fitjar kommune.

Cathrine Aasheim, mob. 916 91 003, e-post: caho@fitjar.kommune.no

Kari Bjelland Vik, tlf. 534 58 630, e-post: kavi@fitjar.kommune.no

 
TENESTER

Helsenorge.no - den offentlege helseportalen

Oppretta: 22.06.2011 – Sist oppdatert 25.11.2014

Les meir

Kontakt oss