Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Fitjar bu- og behandlingssenter

 

Avdelinga har følgjande tenester:

- Institusjonstenester med langtids- og korttidsplassar
- Rehabilitering


Kontaktinformasjon:

E-post til institusjonen på fitjarbu@fitjar.kommune.no

Gruppe 1 har telefonnummer 53 45 86 20 (evt mobil 93 45 63 17 om ein ikkje får svar)

Gruppe 2 har telefonnummer 53 45 86 21 (evt mobil 90 36 74 12 om ein ikkje får svar)

Sone III Institusjonstenester, Fitjar bu-og behandlingssenter somatisk avdeling,
Styrar Kari Bjelland vik - tlf. 53 45 86 30 (kun dagtid på arbeidsdagar).

 

Lover og forskrifter:

 

Kommunestyret vedtok i møte 21.06.2017 lokal forskrift om rett til plass i sjukeheim. Forskrifta finn du her.

 

Lov om kommunale helse- og omsorgstenester.

 

Følgjande betalingssatsar gjeld for opphald i institusjon i Fitjar:

Korttidsopphald:
Kr. 160,- per døgn per kalenderår. Etter 60 døgn betaling som for langtidsopphald.
Kr. 135,- for dag- eller nattopphald.
Langtidsopphald:
75% av grunnbeløpet i folketrygda (minus fribeløp) og 85% av inntekter som overstig grunnbeløpet i folketrygda.
Betalingssatsane for langtids- og korttidsopphald i Fitjar kommune sin institusjon tilsvarar maksimalsatsen i gjeldande Forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v.


Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.

Helsenorge.no - den offentlege helseportalen

Oppretta: 22.06.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Helsenorge.no er ein vegvisar til helsetenester og informasjon om helse, sjukdom, behandling og rettigheitar.

Les meir

Kontakt oss