Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kontaktinformasjon til spesialisthelsetenesta i Fitjar kommune

 

Tingarkontor/Søknadar om kommunale tenester  
Sakshandsamar Sigrid Fangel
sifa@fitjar.kommune.no
53 45 86 02 / 901 37 648, faks 534 57 373
Gamle Havnaveg 23, 5419 Fitjar  
   
Vakttelefon helse- og omsorgsstnester 415 41 201, ved nedetid PLO meldingar
   
Heimetenestene i Fitjar kommune:
Einingeleiar Iren Mari Hamborg
irha@fitjar.kommune.no Havnahuset
Gamle Havnaveg 23, 5419 Fitjar
53 45 86 18
   
Sjukeheim Fitjar Bu- og behandlingssenter
Styrar Ellen Sandsmark
elsk@fitjar.kommune.no,
Gamle Havnaveg 4, 5419 Fitjar
Fagansvarleg Gruppe 1
Fagansvarleg Gruppe 2

53 45 86 23

53 45 86 20 mama@fitjar.kommune.no
53 45 86 21 kavi@fitjar.kommune.no
   
Koordinerande eining (KE)
Sigrid Fangel
sifa@fitjar.kommune.no
Gamle Havnaveg 23, 5419 Ftjar
901 37 648
   
Fysio- og ergoterapitenesta  
Sigrid Fangel 901 37 648
sifa@fitjar.kommune.no  
Gamle Havnaveg 23, 5419 Fitjar  
   
Re-/habilitering  
Sigrid Fangel 901 37 648
sifa@fitjar.kommune.no  
Gamle Havnaveg 23, 5419 Fitjar  
   
Logoped Ta kontakt med Tingarkontor eller KE  
   
Friskliv. LMS tilbod   
Sigrid Fangel  901 37 648
sifa@fitjar.kommune.no  
Gamle Havnaveg 23, 5419 Fitjar   
   
Kreftkoordinator Ta kontakt med heimetenesta  
   
Barn som pårørande  
Leiande helsesøster Linn Therese Olaussen   915 24 832
barneansvarleg@fitjar.kommune.no,
liol@fitjar.kommune.no
 
Gamle Havnaveg 23, 5419 Fitjar 53 49 71 05
   
Psykisk helse  
Koordinator/psykiatirk sjukepleiar Rakel Bjånesøy 958 02 405, faks 534 57 373
rabj@fitjar.kommune.no  
Gamle Havnaveg 23, 5419 Fitjar  
   
NAV/rus  
Vibekke T. Carruthers 904 79 830
vibekke.t.carruthers@nav.no  
Fitjarsjøen 38, 5419 Fitjar  
   
Avvik på tenesteavtalane  
Anne-Berit Hovstad Johansen 534 58 530
anjo@fitjar.kommune.no  
Pb. 83, 5418 Fitjar  
   
Ved trong for følgje ved opphald i sjukehus  
Avdelingsleiar PU Lillian Kongestøl Vik 974 66 296
libe@fitjar.kommune.no  
Gamle Havnaveg 23, 5419 Fitjar  
   
Helsestasjon  
Leiande helsesøster Linn Therese Olaussen 48 048 730
liol@fitjar.kommune.no  
Gamle Havnaveg 23, 5419 Fitjar   
   
Smitte/tbc  
Kommuneoverlege Waleed Shaie Brisam, 534 57 190 eller 534 97 105 
Fitjar legesenter  (948 16 486 dersomnr. er ute av drift)
   
Beredskapsansvarleg  
Rådmann Olaug Haugen 975 05 266
olha@fitjar.kommune.no  
Pb. 83, 5418 Fitjar  
Kontakt oss