Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Rullering av kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040

Fitjar kommunestyre vedtok i sak PS 59/18 å starte arbeid med kommuneplanen sin samfunnsdel.  Det vil, på denne nettsida, bli lagt ut fortløpande informasjon om arbeidet.

 

Forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040, handsama i formannskapet sak PS 14/20 19.02.20 - finn du her

Kommunestyret sitt vedtak i sak PS 50/18 - Planstrategi 2016-2019 med tidsplan for perioden -  finn du her

Kommunestyret sitt vedtak sak PS 59/18 - Revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040 - oppstart av planprogram - finn du her

Formannskapet sitt vedtak i sak 3/19 - Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040 - finn du her

Kommunestyret sitt vedtak sak 12/19 - Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040 - finn du her

Revidert planprogram, vedteke i Kommunestyret 24.04.19, sak 12/19, finn du her

 

Innspel til planprogrammet og referat frå medverknadsprosess finn du på lenkene under:

Råd for Funksjonshemma

Eldrerådet

Kystverket 

Avinor

Folkehelsekoordinator

Innbyggjarpanelet 19.02.19

Folkemøte - Fitjar kultur- og idrettsbygg - 06.03.19

Kråko Utvikling AS

Arbeidsgruppa for Kongsgarden Historisk Formidlingssenter   Visjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Fiskeridirektoratet

Stord kommune

Fylkesmannen i Vestland

Statens Vegvesen, region vest

Hordaland fylkeskommune

Fiskarlaget Vest

Direktoratet for mineralforvaltning

Rimbareid barne- og ungdomsskule

Ope Hus 12.06.19

Spar AS - Fitjar sentrum - 13.06.19

Spar AS - Fitjar sentrum - 14.06.19

Fitjarfestivalen

Grendamøter - Øvrebygda skule, Sælevik skule og Stranda vel grendahus

Osternes grendalag 05.09.19

Innbyggjarpanel 12.09.19

 

 

 

Kontakt oss