Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kulturkontoret

Kulturkontoret finn du i 1.  etasje på rådhuset. Kontoret har følgjande oppgåver:

Tilrettelegging av og Idrett og friluftsliv, Galleri Losjen, Uttalar i byggesaker vedrørande kulturminne. Rulleringar av planar, kulturminneplan, idretts og frilufslivsplan, museumsplan, Administrere tilskot for kulturminne i privat eige. tidligare "vern og vøl", koordinere17. mai arrangement. Tilskot til 17. mai i krinsane. Hjelpe innbyggarar å søke midlar på tilskotsordingar, kommunen sin kontaktperson mot idrettsrådet. Kordinere frivillige og «Laget» til NAV med rydding av turstiar og synleggjering av kulturminne. Kulturprisen og næringsprisen. Ungdomsråd. ungdomsarrangement LAN 2 gonger i året. Rusfritt 16. mai arrangent for ungdom. Sakshandsaming til formannskap og kommunestyre i kultursaker. Være rådgjevar ved spøsrmål frå innbyggarar i kultursaker. Bistå sogelaget i arbeidet med stadnavn. Kommunen sin representant  i Næringsrådet si reiselivsgruppe (møteleiar og sekretær).Koordinere lag og organisasjoner som vil jobbe med felles prosjekt. Prosjekt Smedholmen.Prosjektleiar for ulike aktivitetstiltak som t.d aktivitetsområde ved rådhuset, påbygging av dette. Møteleiar og sekretær i næringsrådet si reiselivsgruppe. Ymse samarbeid med kyrkja og soknerådet. Representasjon ved kulturarrangement.

 

 

 

 

 

 Kulturarrangement

* Bibliotek

* Kulturtilskot/tippemidlar

* Kontakt med lag og foreiningar

* Barne- og ungdomsarbeid

* Reiseliv

Kultur og informasjonssjef Bente Bjelland,
Mobil 47686208
e-post: bebj@fitjar.kommune.no

Kontakt oss